Page Loading...

Projekty

Aktuální projekty


8000důvodů

Za iniciativou 8000důvodů stojí Nadace J&T s podporou Hledáme rodiče, o.p.s. 8000 dětí v ústavní péči je 8000 důvodů ke změně. Děti do ústavů nepatří. Aby jich co nejvíce vyrůstalo v bezpečném prostředí rodiny, nabízíme pomoc krajům se systémovými změnami. Hledáme kroky k úspěšné transformaci ústavní péče, finančně podporujeme systémové změny a aktivně spolupracujeme s ostatními subjekty.
více informací »Společná šance (Dítě a závislá matka)

Realizaci projektu „Společná šance (Dítě a závislá matka)“ zahájil Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) ve spolupráci s občanským sdružením Rodina u nás, o.s. v říjnu 2016. Projekt prosazuje netradiční přístup k problému péče o matku uživatelku návykových látek a o její dítě formou dlouhodobé spolupráce institucí při návratu matky do normálního života.
více informací »


Kouzelné Vánoce

Projekt Kouzelné Vánoce připravuje Nadace J&T již od roku 2007. Je zaměřen na podporu dětí z náhradních a sociálně slabých rodin, dětí nemocných a s handicapem. Realizovaný je každoročně vždy v období adventu a jeho cílem je splnit dětská vánoční přání. Dárky jsou zaměřeny na rozvoj dítěte a mají dětem pomáhat při vzdělávání nebo při objevování sportovního ducha.
více informací »


Komunikační mosty

Projekt Komunikační mosty nabízí již od roku 2013 prostor neziskovým organizacím pro získávání a sdílení informací, spolupráci a diskuzi nad tématy z oblasti péče o ohrožené děti.
více informací »


Projekty ve světě

Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) podporuje projekt House of Smile v Kambodži od roku 2006. Ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě provozuje v Phnom Penhu dům pro děti, které jsou HIV pozitivní a ve většině případů již nemají žijící rodiče.
více informací »


Vzdělávací projekt

Nadace J&T poskytuje podporu žákům Odborného učiliště a Praktické školy v Lipové. Do projektu jsou vybráni žáci, kteří mají zájem o dokončení studia, ale finanční situace rodiny jim další vzdělávání znesnadňuje.
více informací »Ukončené projektyZn. Náhradní rodič

Projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“ se zkráceným názvem Zn. náhradní rodič byl ukončen v červenci 2014.
více informací »


Odsouzeni.cz

Osvětová kampaň Odsouzeni.cz vznikla v roce 2010 jako projekt Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. Jejím cílem bylo dosažení kvalitnějšího systému péče o ohrožené děti v českém prostředí.
více informací »