Page Loading...

Jak nás můžete podpořit

Velmi nás těší, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají silné sociální cítění a snahu pomoci potřebným. Děkujeme dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili aktivity nadace.

  • Pokud vás práce nadace přesvědčila a chcete nás finančně podpořit, můžete svůj příspěvek zaslat na účet Nadace J&T (č.ú. 2076666/5800) buď převodem z účtu, nebo prostřednictvím platební karty s pomocí formuláře pod tímto textem. V obou případech vám ochotně vystavíme doklad o daru, který lze uplatnit v daňovém přiznání. Svým příspěvkem můžete také podpořit přímo Hledáme rodiče, o.p.s. anebo můžete navštivit náš dobročinný obchůdek nakupujteslaskou.hledamerodice.cz.

  • Nadace J&T zřídila i VEŘEJNOU SBÍRKU, č.ú. 0002288888/5800, za účelem podpory ohrožených rodin s dětmi, pěstounských rodin a paliativní péče, zejména mobilní hospicové péče. (S-MHMP/909825/2018)

Vedle správného zacílení finančních příspěvků je pro Nadaci J&T stejně důležitá také transparentnost a profesionalita. To je také důvod, proč jsme se stali v roce 2011 členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Zároveň jsme v roce 2014 byli jednou z prvních 7 organizací, jimž byla udělena prestižní Značka spolehlivosti veřejně prospěšných organizací.

Chci přispět


Částku v minimální hodnotě 100 Kč prosím převeďte na číslo účtu, uvedené v potvrzovacím e-mailu. Variabilní symbol se vám vygeneruje automaticky po vyplnění formuláře.

Pokud si budete přát potvrzení pro účely daňového přiznání, nezapomeňte prosím uvést také své jméno a adresu. Potvrzení Vám bude zasláno po připsání částky na náš účet.

Připomínáme, že fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání sama, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, jež je zohlední v jejím ročním zúčtování daně.

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).


Beru na vědomí, že zasláním daru, Nadace J&T zpracovává mnou zadané osobní údaje pro účely evidence dárců v souladu se zákonem. Potvrzení o daru je možné si vyžádat po dobu 3 let, poté jsou záznamy smazány.

Nadace J&T u darů nad 10 000 CZK automaticky uvádí jméno a příjmení dárců ve své výroční zprávě. Zaškrtněte, pokud si nepřejete aby Vaše jméno a příjmení bylo uveřejněno v souvislosti s finančním příspěvkem ve výroční zprávě Nadace J&T.

Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů dárce do 10 000 CZK ve výroční zprávě zveřejňovat nemůžeme bez jejich souhlasu. Rádi bychom i dárce do 10 000 ve VZ uvedli, a proto zaškrtněte, pokud nám dáváte souhlas aby Vaše jméno a příjmení bylo v souvislosti s finančním příspěvkem ve výroční zprávě Nadace J&T uveřejněno.

Jak zaslat příspěvek pomocí platební karty?