Page Loading...

Naše pomoc

Poskytnuté dary od založení nadace k 31.12. 2019 činí 341 672 526 Kč