Page Loading...

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat

Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat byl realizován za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež. Byl zaměřen na práva dětí v NRP a na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči. Zabýval se problematikou, jak s dětmi správně komunikovat a jak naučit dítě v NRP, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je a dokázalo nezávisle formulovat svůj názor.

Projekt byl realizován ve dvou fázích, z nichž první byla ukončena v dubnu 2016. Výstupem projektu byly dvě metodiky zaměřené na techniky zjišťování názoru dítěte a komunikace s dítětem, dále akreditované semináře pro odbornou veřejnost a sborník, který byl koncipován jako kazuistika s příklady dobré praxe s doprovodnými komentáři odborníků. Druhá fáze byla zahájena v červenci 2016 a trvala do dubna 2017 a hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP, metodická příručka věnovaná svépomocným skupinám a série didaktických pomůcek a videospotů usnadňujících vzájemnou komunikaci dětí, pěstounů a odborných pracovníků o právech dítěte. Projekt zakončila tisková konference s výstavou prací dětí z pěstounských rodin a jejich pojetí vlastních práv.

Více informací o projektu naleznete zde: www.naseprava.cz

Registrační číslo projektu je MGS/A11/2014.