Page Loading...

„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným.“

Charles Dickens

Aktuality

Výroční zpráva Nadace J&T za rok 2023

03.07.2024 - Na našich webových stránkách si nyní můžete prohlédnout její online verzi. V dokumentu najdete podrobný přehled všech našich aktivit, naši práci za uplynulý rok a také informace o tom, koho jsme podpořili a kdo podporoval nás.

Oslavili jsme 20 let Nadace J&T

03.06.2024 - Dvě desetiletí podpory, pomoci a solidarity především ohroženým rodinám s dětmi. Děkujeme, že jste s námi na této cestě!