Page Loading...

Kouzelné Vánoce

Dárky, které mají smysl

Projekt Kouzelné Vánoce připravuje Nadace J&T již od roku 2007. Je zaměřen na podporu dětí ze sociálně slabých či náhradních rodin, dětí nemocných a s hendikepem. Realizovaný je každoročně vždy v období adventu a jeho cílem je splnit dětská vánoční přání. Doposud jsme obdarovali 1 334 dětí a přispěli jsme jim částkou 4 674 659 Kč na smysluplné dárky, které rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti, pomáhají jim při vzdělávání nebo při objevování sportovního ducha.

Děti do Kouzelných Vánoc vybírá výhradně Nadace J&T na základě předchozí spolupráce. Rodiny kontaktuje a nabízí jim možnost zařazení do projektu. Každá rodina může být zařazena jen jednou, opakování není možné.

V letech 2007-2011 probíhal projekt ve spolupráci se společností Cybex.

V roce 2012 na projektu spolupracovala společnost CPI Reality, a. s. 

V letech 2022-2023 se do projektu zapojila kavárna Bella Vida Café.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2023

V roce 2023 svůj vysněný vánoční dárek pod stromeček dostalo všech 89 do projektu přihlášených dětí. Byly to tradičně děti ze sociálně slabých či pěstounských rodin, děti nemocné nebo s hendikepem. Celkově se vybrala částka 261 448 Kč. Projekt podpořili především zaměstnanci J&T, zapojila se i kavárna Bella Vida Café. 

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2022

V adventním čase roku 2022 se nám díky zaměstnancům J&T, návštěvníkům kavárny Bella Vida Café a široké veřejnosti podařilo obdarovat vánočními dárky všech 42 do projektu přihlášených dětí. Dětem ze sociálně slabých či pěstounských rodin, dětem nemocným a s hendikepem jsme koupili smysluplné dárky v celkové ceně 147 200 Kč. 

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2021

I letos mohla Nadace J&T díky příspěvkům z řad zaměstnanců J&T, partnerských firem, ale i široké veřejnosti udělat kouzelné Vánoce všem 49 přihlášeným dětem do projektu. Byly to děti ze sociálně slabých či pěstounských rodin, děti nemocné a s hendikepem, a částka, za kterou jsme nakoupili smysluplné dárky pro ně, činila 171 500 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE V LÉTĚ 2021

Díky štědrým finančním příspěvkům z předchozích ročníků Kouzelných Vánoc, kdy vybrané sumy převyšovaly plánovanou konečnou částku, jsme mohli ohroženým dětem ze sociálně slabých či pěstounských rodin, dětem nemocným a s handicapem věnovat dárky nejenom pod stromeček. I v létě jsme obdarovali 50 dětí dárky, které rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti nebo jim pomáhají při vzdělávání, v celkové výši 171 665 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2020

V roce 2020 jsme v rámci 14. ročníku projektu Kouzelné Vánoce obdarovali smysluplnými dárky všech 54 přihlášených dětí ze sociálně slabých či pěstounských rodin, děti nemocné a s handicapem. Vybraná částka letos dosáhla 230 030 Kč. Od začátku fungování projektu jsme splnili vánoční přání více něž 1 000 dětem a věnovali jim dárky v celkové hodnotě 3 922 846 Kč. I letos se na projektu podíleli zaměstnanci J&T, partnerské firmy a široká věřejnost. 

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2019

Už třináctý ročník projektu Kouzelné Vánoce proběhl v adventním čase roku 2019. Nutno říct, že se Kouzelné Vánoce těší stále velkou oblibou, a to jak mezi námi vytipovanými rodinami, které do projektu následně zařazujeme, tak i mezi dárci. Mezi našimi podporovateli z řad zaměstnanců J&T, našich partnerských firem, ale i široké veřejnosti je spousta pravidelných dárců, kteří projektu fandí už několik let, možná od jeho samotného začátku.  I letos jsme tak splnili vánoční přání všem 49 do projektu přihlášeným dětem. Byly to děti z náhradních a sociálně slabých rodin, děti nemocné a s handicapem a jednalo se tradičně o dárky, které rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti nebo jim pomáhají při vzdělávání. Celková letos vybraná částka pro Kouzelné Vánoce činila 242 498 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2018

V roce 2018 jsme obdarovali všech 51 přihlášených dětí do projektu Kouzelné Vánoce, kterého hlavní myšlenka zůstává pořád stejná - dětem z náhradních rodin, sociálně slabých rodin a dětem handicapovaným nebo nemocným věnujeme dárky, které mají smysl a jsou zaměřené na jejich rozvoj. Prostřednictvím on-line katalogu přístupnému na webových stránkách a sociálních sítích, projekt finančně podpořili nejenom zaměstnanci J&T a partnerské firmy, ale i široká veřejnost a celkem se nám podařilo vybrat 167 629 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2017

Nadace J&T mohla díky příspěvkům z řad zaměstnanců skupiny J&T, partnerských firem, ale i široké veřejnosti udělat ještě krásnější Vánoce všem 51 přihlášeným dětem do projektu. Byly to děti z náhradních a sociálně slabých rodin, děti nemocné a s handicapem a částka, kterou se podařilo vybrat na smysluplné dárky pro ně, činila 238 650 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2016

Už po desáté přišly k nám do Nadačního fondu J&T v rámci projektu Kouzelné Vánoce dopisy s vánočními přáními od dětí z náhradních a sociálně slabých rodin. I v tomto roce se nám podařilo díky podpoře zaměstanců J&T, partnerů a široké veřejnosti splnit dětské sny všem 50 přihlášeným dětem.Rozdali jsme dárky, které podporují rozvoj dítěte, v celkové hodnotě 196 771 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2015

V 9. ročníku projektu Kouzelné Vánoce mohl Nadační fond J&T za podpory z řad zaměstnanců J&T, partnerů a široké veřejnosti udělat radost pod stromečkem všem 47 přihlášeným českým dětem. Na dárky, které jsou zaměřeny na rozvoj dětí, se podařilo vybrat 250 190 Kč. Děti z náhradních a sociálně slabých rodin, děti nemocné a s handicapem si nejvíce přály počítače, CD přehrávače, kola, brusle a další sportovní potřeby. I v tomto roce byl na webových stránkách Nadačního fondu J&T zpřístupněn on-line katalog Kouzelných Vánoc pro širokou veřejnost.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2014

V roce 2014 jsme obdarovali 46 českých dětí žijících v pěstounských a osvojitelských rodinách, děti těžce nemocné, s handicapem a ze sociálně slabých rodin. Díky štědrým dárcům se nám podařilo vybrat celkem 218 612, 70 Kč a splnit tak vánoční přání všem dětem, které se projektu zúčastnili. Prostřednictvím on-line katalogu přístupnému na webových stránkách a sociálních sítích, projekt finančně podpořili nejenom zaměstnanci J&T a partnerské firmy, ale i široká veřejnost.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2013

Jako celý rok jsme se i v projektu Kouzelné Vánoce zaměřili na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, v náhradní rodinné péči a dětem nemocným  a s handicapem. Díky on-line katalogu přístupnému veřejnosti jsme letos zaznamenali více individuálních darů než v minulosti a díky štědrosti všech dárců se pod vánočním stromečkem mohlo z dárků rozvíjejících dětské znalosti a dovednosti v hodnotě 230 123 Kč radovat 53 českých dětí.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2012

V roce 2012 jsme obdarovali 58 dětí žijících v pěstounských a osvojitelských rodinách, děti těžce nemocné, s handicapem a ze sociálně slabých rodin. Díky štědrým dárcům se nám podařilo vybrat více než 313 000 Kč a splnit tak vánoční přání všem dětem, které se projektu zúčastnili.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2011

V roce 2011 jsme obdarovali 91 českých a slovenských dětí žijících v pěstounských a osvojitelských rodinách, děti těžce nemocné, s handicapem a ze sociálně slabých rodin. Hodnota dárků byla v letošním roce 454 149 Kč. Zaměstnanci skupiny J&T přispěli částkou 81 800 Kč, společnost Cybex částkou 101 508 Kč a Nadační fond J&T doplatil 270 841 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2010

V roce 2010 jsme obdarovali 91 českých a slovenských dětí žijících v  pěstounských a osvojitelských rodinách, děti těžce nemocné, s handicapem a ze sociálně slabých rodin. Hodnota dárku byla v letošním roce 441 886 Kč. Zaměstnanci skupiny J&T přispěli částkou 80 643 Kč, společnost Cybex částkou 130 669 Kč a Nadační fond J&T doplatil 230 574 Kč.

 

KOUZELNÉ VÁNOCE 2009

V roce 2009 se podařilo obdarovat dárky 97 dětí z České a Slovenské republiky v celkové hodnotě 389 549 Kč. Letos se poprvé projektu zúčastnili i zaměstnanci skupiny J&T, kteří přispěli částku 66 258 Kč. Společnost Cybex vysbírala prostřednictvím zaměstnanců a klientů částku 157 640 Kč a Nadační fond J&T doplatil 165 65 Kč.