Page Loading...

Pomoc ohroženým rodinám s dětmi

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Od 28. 3. 2024 uzavíráme příjem žádostí na náklady spojené s bydlením (kauce, nájem, služby spojené s nájmem, vyúčtování a vybavení domácnosti) ve všech oblastech podpory fyzických osob, a to z důvodu jejich administrativní náročnosti a vysokého počtu přijatých žádostí.

Ostatní možnosti podpory zůstávají beze změny.

Děkujeme za pochopení.

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou v dané chvíli schopné vyřešit vlastními silami. Podporujeme ohrožené rodiny, jejichž členové se snaží uplatnit na trhu práce, řeší své závazky, nicméně potřebují určitou podporu k udržení nebo zajištění stabilního bydlení či zajištění nutných potřeb pro zdravý rozvoj a vzdělání dětí.

Za rodiny ve finanční nouzi považujeme.

Pokud je vám svěřeno dítě do náhradní rodinné péče, vyplňte prosím žádost v oblasti Náhradní rodinné péče.

V oblasti Pomoc ohroženým rodinám s dětmi přispíváme zejména na:

 

Jak zažádat o příspěvek?

Vážení žadatelé, než se pustíte do vyplňování žádosti, zkontrolujte si, že máte k dispozici všechny potřebné dokumenty, abyste je mohli k žádosti připojit jako přílohu (čitelný sken nebo fotografie) a spolu s žádostí odeslat.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a bohužel bude automaticky zamítnuta.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním a podáním žádosti, obraťte se na svého sociálního pracovníka. 

K posouzení Vaší žádosti je potřeba:

Ostatní potřebné informace a podmínky k příspěvku z Nadace J&T naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na tel. číslo: +420 221 710 782 , kde Vám rádi na Vaše otázky odpovíme.