Page Loading...

Rodiny se členem s postižením

V rámci individuální podpory pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem nemoci nebo zdravotního postižení svého člena (rodiče nebo dítěte) ocitly v obtížně řešitelné situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Nadační podpora směřuje k usnadnění péče o dítě nebo rodiče se zdravotním postižením, ke zvýšení jeho soběstačnosti a k usnadnění jeho zapojení do běžného způsobu života.

Žádost o příspěvek pro nezaopatřené dítě vyplňuje zákonný zástupce jménem dítěte. Žádost tedy bude evidována pod jménem dítěte, zákonný zástupce vyplní své údaje v části určené zákonnému zástupci.

Žádost o příspěvek z Nadace podávejte v případě, pokud by předpokládaný výdaj významně zatížil váš rodinný rozpočet.

Pokud je vám svěřeno dítě do náhradní rodinné péče, vyplňte prosím žádost v oblasti Náhradní rodinná péče.

V oblasti Rodina s členem s postižením přispíváme zejména na:

V rámci projektu Pomáháme lépe vidět můžeme přispět na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením dioptrických brýlí. Více informací o projektu a odkaz na žádost naleznete ZDE

Dovolujeme si upozornit žadatele, že o nadační příspěvek není možné žádat v souvislosti s nákupem osobního automobilu, výpočetní techniky a osobní asistence. Nadace nepřispívá na lázeňské a léčebné pobyty a neposkytuje příspěvek na rehabilitace.

Jak zažádat o příspěvek?

Vážení žadatelé, než se pustíte do vyplňování žádosti, zkontrolujte si, že máte k dispozici všechny potřebné dokumenty, abyste je mohli k žádosti připojit jako přílohu (čitelný sken nebo fotografie) a spolu s žádostí odeslat.

Bez kompletně a pravdivě vyplněné žádosti a zaslání všech požadovaných dokumentů nebude možné žádost zpracovat a bohužel bude automaticky zamítnuta.

Žádáme vás, abyste nám nezasílali vaše lékařské zprávy. Nemáme oprávnění dokumenty tohoto typu zpracovávat a uchovávat. Vždy zasílejte jen doporučení vašeho ošetřujícího lékaře, které se týká potřebnosti pomůcky či zařízení.

K posouzení Vaší žádosti je potřeba:

Ostatní potřebné informace a podmínky k příspěvku Nadace J&T naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na tel. číslo: +420 221 710 124 nebo +420 603 369 955, kde Vám rádi na Vaše otázky odpovíme.