Page Loading...

Zn. Náhradní rodič

V  červenci roku 2014 Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) úspěšně ukončil projekt „Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání“. Tento projekt se zkráceným názvem Zn. Náhradní rodič si kladl za cíl vytvořit tematickou síť pro sdílení zkušeností v oblasti vyhledávání a získávání nových zájemců o náhradní rodičovství.

Během trvání projektu v letech 2012 – 2014 bylo uspořádáno 28 dvoudenních seminářů ve všech krajích ČR, proškoleno bylo 489 lidí, většinou z řad pracovníků OSPOD a neziskových organizací specializovaných na náhradní rodinnou péči. Součástí projektu byl rovněž seminář pro pracovníky úřadů práce, dále setkání ve formě kulatých stolů pro odborníky zabývající se náhradní rodinnou péčí a také závěrečná konference s účastí zahraničních partnerů projektu. Pro vlastní využití v kampaních byly vytvořeny dvě metodiky a 17 videospotů propagujících pěstounskou péči jako novou formu zaměstnání.

Projekt byl financován z  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho registrační číslo je CZ.1.04/5.1.01/77.00268.