Page Loading...

Aktuality

Závěrečná konference projektů podpořených z EHP


31/03/2016

Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T uspořádali závěrečnou konferenci k projektům „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ (reg. číslo: MGS/A11/2014) a „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ (reg. číslo: MGS/B4/2014) financovaných z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.

Primárním východiskem obou projektů byla Úmluva o právech dítěte, se zvláštním přihlédnutím k problematice náhradní rodinné péče a pozice dítěte v ní. Projekt „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ se zaměřoval především na odbornou veřejnost a prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích seminářů zdokonaloval klíčové pracovníky v práci a komunikaci s dětmi v NRP. Cílem bylo naučit dítě v pěstounské péči, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je a dokázalo nezávisle formulovat svůj názor. Celkem se uskutečnilo 28 seminářů ve všech krajích ČR, na kterých bylo proškoleno 293 účastníků, kteří dále pracovali s cílovou skupinou dětí. Jako podklad pro tuto práci vznikly metodické příručky a následně byl vydán sborník příkladů dobré praxe. Všechny uvedené publikace je možné získat na stránkách projektu www.hlasditete.cz nebo ve Virtuální knihovně NRP na adrese www.knihovnanrp.cz.

Druhý z projektů „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ cílil přímo na skupinu dětí žijících v pěstounských rodinách prostřednictvím mediálních nástrojů internetu. Smyslem projektových aktivit bylo šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči. Hlavním informačním zdrojem pro uvedené cílové skupiny byly webové stránky www.naseprava.cz a facebooková stránka, podpořené bannerovou a PPC kampaní a letákovou kampaní prostřednictvím spolupráce s partnerskými neziskovými organizacemi. Ve spolupráci s odborníky vznikla série videospotů upozorňující na potřeby dětí v NRP a on-line poradna na webových stránkách projektu. Svým pojetím oslovovala kampaň rovněž pěstouny, sociální pracovníky i další veřejnost a přinesla kompletní vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči.


Vedle prezentace výstupů projektových aktivit, nabízela konference rovněž zhodnocení vývoje náhradní rodinné péče v České republice od přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nového Občanského zákoníku a shrnutí nových trendů v této oblasti včetně inspirace ze zahraničí.