Page Loading...

Aktuality

Začal kongres o ochraně dětí před týráním a zneužíváním


01/09/2018

Prevence všech forem násilí na dětech a další témata zabývající se ochranou dětí jsou hlavním posláním kongresu ISPCAN 2018, který pořádá Mezinárodní společnost pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Kongres se koná historicky poprvé v Praze a potrvá od 2. do 5. září.

Kongres navštíví stovky až tisíce odborníků, kteří se zabývají ochranou dětí. Jsou to především psychologové, lékaři, právníci a sociální pracovníci. Ti všichni se snaží společnými silami pomoci v řešení aktuálních problémů současného světa.

„Kongresu jsme dali podtitul Ochrana dětí v měnícím se světě. Tím jsme chtěli vyjádřit, že ta současná ochrana dětí je dnes skutečně jiná, protože jsou jiné i hrozby, které je ohrožují. Kongres se zabývá všemi formami zneužívání, zanedbávání a týrání dětí po celém světě. Řešena budou i dílčí témata jako např. potřeby dětí vyrůstajících v institucích a náhradních rodinách, vliv opakovaných vztahových traumat na vývoj a zdraví dětí, média a děti a dalších, týkajících se spíše našeho euroamerického světa,“ řekl psycholog a spolupředsedající kongresu ISPCAN Radek Ptáček.

Země třetího světa zase hledají odpovědi na jiné zásadní otázky, jako je třeba zneužívání dětí, obchodování s dětmi, chudoba, podvýživa. Kongres se zaměřuje na aktuální témata celého světa.

„Jde o kongres největší odborné společnosti na světě, která se zabývá ochranou dětí a má několik tisíc odborníků napříč celý světem. Tahle společnost jednou za dva roky pořádá celosvětový kongres - letos je poprvé v Praze a poprvé ve střední Evropě. Myslím, že se to v tomto století už asi nebude opakovat, takže jde i pro Česko o významnou událost,“ dodal Ptáček.

„Pro Nadaci J&T je rozvoj systému péče o ohrožené děti prioritou, a proto jsme se rozhodli tento kongres formou podpory účasti více českých odborníků finančně podpořit,“ uvedla ředitelka Nadace J&T Marie Oktábcová.

 

Ochrana dětí v ČR v datech

  • 22 000 dětí v ČR žije mimo svou původní rodinu (jedná se o 13 dětí z tisíce, což je o 1/3 více, než v jiných zemích)
  • 2200 dětí mladších 6 let žije v institucionálním typu náhradní výchovné péče (ve většině evropských zemích není možné takto malé děti umisťovat do institucionální péče)
  • 3800 dětí v ČR je každý rok odebráno z rodin a umístěno do náhradního výchovného prostředí z důvodu selhávání původní rodiny, aniž by existovala státem garantovaná síť sociálních služeb, které by těmto situacím předcházela nebo následně rodinám pomáhala jejich situaci řešit
  • Stát ročně vynakládá na 1 dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí částku 4500 Kč, na pobyt dítěte v institucionální péči 470 000 Kč
  • Ročně české soudy rozhodují přes 100 000 opatrovnických kauz týkajících se nezletilých, ve kterých děti potřebují právní ochranu

Tisková zpráva ZDE.

Více ZDE