Page Loading...

Aktuality

Workshopy na téma Obec a ochrana práv dítěte


26/03/2015

Nadační fond J&T připravuje bezplatné workshopy na téma Obec a ochrana práv dítěte. Od dubna 2015 začne v jednotlivých krajích ČR probíhat 14 bezplatných workshopů, které jsou určeny starostům, sociálním referentům a zástupcům nevládních neziskových organizací.

Případní zájemci zde mj. naleznou odpovědi na následující otázky:

  • Jaká je role samosprávy a obecního úřadu při ochraně dětí?
  • Jak může obec pomoci ohroženým dětem a rodinám?
  • Jaké má obec úkoly v oblasti ochrany práv dětí, služeb pro rodiny s dětmi a náhradní rodinné péče?

Dále se zde účastníci seznámí se základními pojmy problematiky a s příklady dobré praxe. V neposlední řadě se jedná o zajímavou příležitost, kdy se zástupci obcí a nevládních neziskových organizací mohou neformálně setkat a pohovořit o společných tématech.

Workshopy se konají v rámci projektu Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin (CZ.1.04/5.1.01/B2.00015), financovaného z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.