Page Loading...

Aktuality

Výzva vládě ČR k přesunu financí ze sociálních služeb


22/02/2021

Výzva Vládě České republiky

 

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, žádáme vás, abyste v zájmu lidí žijících v České republice rozhodli na svém pondělním zasedání o nekrácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–2027 o 10 % a rozhodli o ponechání celé alokace tak, jak ji navrhla Evropská komise.

Dále vás vyzýváme, abyste nepřijali návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021–2027 tak, jak jej předložilo Ministerstvo financí, a nařídili jejich přepracování takovým způsobem, který by odpovídal podmínkám stanoveným v předchozím programovém období. Pokud by byl schválen současný návrh Pravidel spolufinancování rušící výjimku z povinné spoluúčasti, významně by se snížila absorpční kapacita poskytovatelů sociálních služeb, což by neumožnilo čerpat finanční prostředky jak neziskovým a příspěvkovým organizacím, tak obcím. Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by se významně negativně projevilo v pomoci lidem, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu, lidem, kteří nezvládají platit své závazky, dětem, rodinám, matkám či otcům v tísni. Nově navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo také vzdělávání dětí a mládeže a dalších sociálně zdravotních oblastí, jako je podpora v bydlení, vzdělávání zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zdravotních preventivních programů, občanského odborného poradenství, služeb zaměřených jak na péči, tak prevenci i inovace a dalších.

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, vyzýváme vás, abyste své rozhodnutí ve věci čerpání evropských fondů přehodnotili. Domníváme se, že v této pandemií zasažené době by krácení ESF+ a ztížení přístupu k jeho prostředkům bylo nedůstojným a neetickým rozhodnutím, které jde proti zájmům a potřebám lidí žijících v naší zemi.

Více informací naleznete např. na stránkách Charity ČR ZDE.