Page Loading...

Vyúčtování a závěrečná zpráva

Na základě podepsané darovací smlouvy je obdarovaná organizace povinna po ukončení projektu doložit ke kontrole vyúčtování a závěrečnou zprávu. Bližší specifikace jsou uvedeny v darovací smlouvě. Čerpání částek jednotlivých položek příslušného rozpočtu může být ze strany obdarovaného překračováno nejvýše o 10 %, avšak pouze za předpokladu, že nebude překročena celková částka stanoveného rozpočtu a přesuny budou zdůvodněné. Toto pravidlo platí pro projekty schválené od roku 2017 (včetně).

 

K vyúčtování daru je vždy nutné doložit:

  • kopie dokladů
  • výpisy z účtu k jednotlivým platbám
  • položkový seznam dokladů z účetního programu (se součty)
  • tabulku, která bude obsahovat původní rozpočet (jak je uveden v darovací smlouvě) a přehled skutečného čerpání.

 

Závěrečná zpráva pro právnické osoby(47,6 kB)stáhnout
Vzor vyúčtování(41,7 kB)stáhnout