Page Loading...

Aktuality

Výroční zpráva Nadace J&T 2018


28/07/2019

Při položení otázky, co je v životě dítěte nejdůležitější, většinou každý automaticky odpoví, že je to rodina, láska, bezpečí…

I pro nás v Nadaci J&T je rodina stěžejním tématem, už patnáct let. Narodit se do rodiny, žít v rodině a pokud je to možné, strávit poslední chvíle svého života v rodině.

Bohužel situace v České republice je odlišná. Byť v Úmluvě o právech dítěte i v českých zákonech se hovoří jasně, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, a že náhradní rodinná péče má přednost před ústavní výchovou, stále téměř 8 000 dětí žije v ústavech.

Proto budeme i nadále usilovat o rozvoj a zkvalitnění systému péče o ohrožené děti. Naším současným cílem je, aby děti mladší sedmi let nebyly umísťovány do ústavních zařízení. Budeme dál pomáhat  i původním rodinám s dětmi v tíživých sociálních situacích, náhradním rodinám a podporovat mobilní hospicovou péči.

Pokud vás zajímá, jak se nám to průběžně daří, projděte si prosím naši Výroční zprávu Nadace J&T za rok 2018, kterou najdete ZDE.

Děkujeme, že jste s námi  a budeme se těšit na další spolupráci.