Page Loading...

Aktuality

Vyhodnocení grantu Blesk srdce pro vás


17/07/2017

                      

Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) ve spolupráci s deníkem Blesk a Asociací veřejně prospěšných organizací vyhlásil grant Blesk srdce pro vás, který probíhal v termínu od 31. 8. 2016 do 30. 6. 2017. Cílem grantu bylo vybrat takové veřejně prospěšným organizace, které splňují vstupní kritéria pro zájemce o získání příspěvku na Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací a následně jim umožnit projít procesem hodnocení spolehlivosti a případně i získat značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Přihlášené organizace mj. dostávají mediální prostor v deníku Blesk a dále finanční prostředky prostřednictvím dárcovských zpráv (tzv. DMS).

Do procesu hodnocení spolehlivosti s cílem získat Značku spolehlivosti vstoupily 4 organizace. V současné době již u dvou organizací probíhá hloubkové hodnocení. U dalších dvou probíhají přípravné fáze k hodnocení. Věříme, že se všem podaří projít celým procesem úspěšně až do konce.

Zároveň s grantem běží projekt Nadačního fondu J&T (nyní Nadace J&T) a deníku Blesk, který byl zahájen již v květnu roku 2015. Od této doby je takřka každý měsíc v deníku vyhraněný mediální prostor neziskovým organizacím, které se věnují ohroženým rodinám, sociálně znevýhodněným skupinám, handicapovaným a nemocným lidem aj. V návaznosti na to je zřízena veřejná sbírka, díky níž organizace kromě mediálního prostoru získávají i finanční prostředky.

Do této chvíle se v deníku představilo již 25 neziskových organizací a další budou pokračovat v následujících měsících. Za tu dobu se podařilo pro ně vybrat téměř 380 000 Kč. Avšak tím největším přínosem je možnost nechat širokou veřejnost nahlédnout do činnosti neziskových organizací a životních příběhů jejich klientů.

V červenci můžete poznat a zároveň podpořit na stránkách deníku Blesk organizaci Aliance žen s rakovinou prsu.