Page Loading...

Aktuality

Vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči


18/10/2015

Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T pokračuje i na podzim v realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat (MGS/A11/2014) podpořeného z fondu EHP.  Pro zájemce je připravena série akreditovaných kurzů Vhled do problematiky práv dítěte v náhradní rodinné péči, které se uskuteční v jednotlivých krajích ČR.

 

Semináře jsou zdarma a jsou určeny především pro začínající klíčové pracovníky a sociální pracovníky. Cílem je získat základní vhled do oblasti práv dětí v NRP a způsobů jejich naplňování.

Hlavní témata jsou:

•Práva dětí a jejich naplňování v rámci NRP.

•Jak může pracovník v pomáhající profesi pomoci práva dítěte naplňovat?

•Jaká témata je potřeba v náhradních rodinách otevírat s dětmi i dospělými?

•Jak pomoci zapojit dítě v NRP do rozhodovacích procesů, které se jej dotýkají

•Jak dítěti naslouchat a aktivně zjišťovat jeho názor?

 

Termíny seminářů naleznete na: www.hlasditete.cz/kalendar-akci