Page Loading...

Aktuality

V rámci projektu Společná šance (Dítě a závislá matka) byly vypracovány nové materiály


26/09/2018

Nositelem projektu je Nadace J&T ve spolupráci s občanským sdružením Rodina u nás, z.s.

Na vzniku materiálů, které si můžete stáhnout ZDE, se podílela celá řada odborníků z různých oborů (sociální
práce, adiktologie, lékařství atd.) 

Autorský tým věří, že tato publikace přispěje k rozšíření spektra možností pro řešení situace dětí, které jsou ohroženy závislostí rodiče na návykových látkách, a ke zlepšení péče o tuto cílovou skupinu.