Page Loading...

Aktuality

(Tý)dny pěstounství


31/10/2018

Během podzimu probíhaly v 8 krajích ČR pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (Tý)dny pěstounství a naše obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče byla také u toho.

Zástupci krajských úřadů ve spolupráci s doprovodnými organizacemi a dalšími subjekty poděkovali všem pěstounům starajícím se o děti, které nemohou být se svými biologickými rodiči. Zároveň připravili pro pěstouny, ale i pro širokou veřejnost bohatý program. Nedílnou součástí (Tý)dnů pěstounství byla i osvěta o náhradní rodinné péči s cílem motivovat nové zájemce o zprostředkovanou pěstounskou péči.

Konaly se dny otevřených dveří, besedy, diskuse s odborníky, výstavy, promítání dokumentárních filmů a autorská čtení. Na své si přišli také nejmenší návštěvníci, kteří si vyzkoušeli tvořivé dílny a různé hry a soutěže.

Naše Hledáme rodiče, o.p.s. poskytla krajům k promítání dokument Rodiče napořád, spoty Hledáme rodiče, výstavu Jsem pěstoun  a spoustu propagačních materiálů. Celkem jsme za tímto účelem rozeslali 31 sad plakátů výstavy, 24 organizacím jsme poskytli dokument Rodiče napořád či spoty Hledáme rodiče, rozeslali jsme 5 000 letáků, 2 000 příruček Já pěstoun a spoustu dalších materiálů.

Těší nás, že (Tý)dny pěstounství měly velký ohlas a že jsme se stali jejich součástí!