Page Loading...

Aktuality

Studijní cesta na Island


01/10/2017

Studijní cesta na Island – inspirace jak pracovat s původní rodinou

Ve dnech 4.- 8. 9. 2017 se zástupci neziskové organizace Kruh rodiny o.p.s., Nadace J&T a zástupci státní správy zúčastnili studijní cesty na Island. Cílem bylo seznámit se se systémem péče o ohrožené děti této severské země a také se inspirovat příklady dobré praxe, které by bylo možné přenést do českého prostředí. Studijní cesta byla hrazena z Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci programu CZ04 EHP fondů.  

 „Jedním z cílů organizace Kruh rodiny je pomáhat ohroženým dětem a podporovat transformaci systému péče o ohrožené rodiny v České republice. Sdílení dobré praxe a možnost vidět fungování jiných systémů je pro nás zásadní“ uvedla Marie Oktábcová, ředitelka Kruhu rodiny o.p.s.

Skupina navštívila například multidisciplinární centrum Barnahus, které poskytuje pomoc a podporu dětem, u kterých je podezření na sexuální zneužívání. V Barnahusu poskytnou ročně pomoc 300 dětem. V podstatě se jedná o rodinný dům v běžné zástavbě s dostatečným zázemím pro jednotlivé pracovníky. V domě se také nachází útulná vyšetřovací místnost s kamerou, která přehrává děj na obrazovku do posluchárny. Ve vyšetřovací místnosti tak může být pouze terapeut a oběť. V posluchárně pak bývají všechny zainteresované strany řešící případ – policie, právník, pracovník z oddělení ochrany dětí atd. V zařízení je také lékařská místnost s dětským gynekologickým křeslem. Díky nastavení a vybavení domu nemusí dítě absolvovat několik výslechů v různých institucích, není nuceno při vyprávění opakovaně „prožívat“ trauma a zároveň nedochází ke zkreslení informací.

Obrázek 1 Barnahus

Celý koncept Barnahusu je přizpůsoben potřebám dětí. Prostředí je příjemné, vybavení připomíná běžné zařízení domu, dítě tak není stresováno výpovědí v prostorách policejní stanice a vyšetřením v nemocnici, ale vše absolvuje s pracovníkem Barnahusu v jednom zařízení, které zajišťuje soukromí“ uvedla Marie Oktábcová.

Dalším navštíveným zařízením byl Studlar, kde jsou umísťovány děti v krizové situaci s kapacitou 7 lůžek. Dalších 7 lůžek je určeno dětem s rizikovým chováním, tedy obdoba našeho výchovného ústavu, avšak s tím rozdílem, že je zde kapacita celkem 14 lůžek na třicetičlenný personál. Většina dětí, které zde pobývají, jsou v zařízení dobrovolně, pouze několikrát ročně je sem umístěno dítě na základě rozhodnutí soudu.

Obrázek 2 Studlar

Všechna zařízení, která jsme na Islandu navštívili, jsou nízkokapacitní, což je výrazný rozdíl oproti zařízením pro děti v České republice. U nás je maximální kapacita 28 dětí v krizovém zařízení a 48 dětí v dětském domově či výchovném ústavu“, doplnila Gabriela Lachoutová, předsedkyně správní rady Nadace J&T.

Specifikem islandského systému je také práce s dětmi, které sexuálně zneužívají jiné děti. Těmto dětem se věnuje tří členný tým specialistů (psychologů) a to prostřednictvím terapeutických sezení. Průměrné náklady na jedno sezení této terapeutické služby jsou 130 Euro. “Díky zaměření islandského systému na preventivní služby pro ohrožené děti, si i malá země jako Island může dovolit hradit specifické a finančně náročnější služby pro děti ”uvedla Gabriela Lachoutová”.

Ačkoliv má Island pouhých 300 tisíc obyvatel na ploše 103 000 km2, což z něj činí nejřidčeji zalidněný evropský stát, jeho služby pro ohrožené děti jsou na vysoké úrovni, protože, jak uvedl Pall Olafsson z Vládní agentury na ochranu dětí, děti tvoří 24% populace Islandu a pro Islanďani jsou absolutní prioritou.