Page Loading...

Aktuality

Slavnostní zakončení projektu - Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat


27/02/2017

Dne 20.3. 2017 se na Nové scéně Národního divadla bude konat závěrečná akce k projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Tímto srdečně zveme zástupce nestátních neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí na toto slavnostní ukončení projektu.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 3. 3. 2017 na email msedlackova@nfjt.cz.