Page Loading...

Aktuality

S rodinou od počátku až do konce


22/02/2016

Rozhovor s ředitelkou Nadačního fondu J&T Marii Oktábcovou o aktivitách fondu pro webový zpravodaj Svět neziskovek.

S rodinou od počátku až do konce

Víte, jak a proč se vlastně hledají náhradní rodiče? Jaké možnosti má rodina, jež se ocitne v nouzi? Jaké zátěži čelí nemocní lidé na sklonku života a jejich blízcí? Nejen finanční podpoře, ale i šíření osvěty týkající se těchto otázek se dlouhodobě věnuje Nadační fond J&T. Jakým způsobem podporuje své priority a s čím může jednotlivcům a organizacím pomoci, blíže představila ředitelka Nadačního fondu J&T, paní Marie Oktábcová.


Co pro Vás bylo stěžejním elementem při rozhodování o oblastech, kterým se chcete v Nadačním fondu věnovat?

Pro nás je důležitá rodina vůbec, takže vycházíme z toho, že chceme pomáhat, aby člověk mohl být na začátku, během i na konci života v rodině. Např. aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči, a pokud to ze závažných důvodů není možné, tak ve funkční pěstounské rodině. Aby lidé na sklonku svého života mohli zůstat doma se svými nejbližšími.

V minulém rozhovoru jsme se zaměřili na problematiku náhradní rodinné péče, která je v poslední době často diskutovaným tématem. Proměnila se za tu dobu nějakým způsobem situace a Vaše související aktivity?

Stále je co zlepšovat. I nadále podporujeme jak neziskové organizace věnující se oblasti náhradní rodinné péče, poskytujícím služby náhradním rodičům, tak samotné náhradní rodiny např. příspěvkem na některé kompenzační pomůcky pro děti, na bezbariérové úpravy v případě, že mají v péči dítě s handicapem. Pokračujeme v kampani Hledáme rodiče, která se snaží oslovit nové pěstouny pro ohrožené děti.

Jsme zakládajícími členy Asociace Dítě a rodina, která usiluje spolu s jinými NNO o to, aby došlo ke sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo, protože kvůli rozdílným zájmům se dlouhodobě nedaří vytvořit opravdu jednotný koncept respektovaný všemi zainteresovanými subjekty a efektivně komunikovat napříč rezorty. V důsledku tak, bohužel, není na prvním místě zájem dítěte, ale zájem toho kterého ministerstva, krajského úřadu apod. Nejednotnost a nedostatečná koordinace potom přináší mj. zvýšené náklady pro celý systém péče. Věříme, že sjednocením systému pod jediné ministerstvo dojde díky jednotné koncepci, jednodušší komunikaci a většímu přehledu o škále služeb i vynaložených prostředků nejen k efektivnějšímu využití financí, ale především ke zkvalitnění služeb pro ohrožené rodiny a děti.

Dále bychom chtěli, aby u nás (tak jako v jiných civilizovaných zemích) byla zákonem stanovena hranice, kdy děti např. do 10 let nesmí být umísťoványdo ústavní péče. Ale opět musím konstatovat, že není dostatečná politická vůle.

Kromě náhradní rodinné péče patří mezi Vaše priority pomoc v nouzi rodičům s dětmi v tíživé životní situaci. S čím se takové rodiny mohou potýkat?

V současné době je toho poměrně dost, s čím se rodiny s dětmi potýkají, ale pokud to beru z pohledu nadačního fondu a naší dennodenní praxe, tak velmi složitou situaci mají rodiče samoživitelé, kteří každodenně řeší doslova otázky přežití - z čeho zaplatit nájem, obědy pro děti, dopravu do š koly a podobně. Obtížnou situaci mají také rodiče dlouhodobě nemocní, s handicapem nebo s nemocnými dětmi. My pomáháme sociálně slabým rodinám opravdu se základem, tak aby měly stabilní zázemí. Pak také podporujeme organizace, které poskytují rodinám služby - zejména sociálně aktivizační.

V čem především potřebují pomoci děti vyrůstající v ohrožených rodinách?

Otázkou je, co je vlastně ohrožená rodina? Jedná se o široké téma, a tak záleží, z jakého úhlu pohledu se díváte. Jednoznačně děti potřebují hlavně stabilní zázemí v rodině a milující pečující osobu (ideálně mámu, tátu). Všichni si uvědomujeme, jak je důležitá primární prevence. Rodina s dětmi by měla mít možnost využívat řady dostupných služeb, být podporována, což se bohužel systémově neděje. Jsou u nás NNO, které poskytují rodinám služby, ale i ty přežívají z roku na rok, dle toho, jak se jim podaří zajistit finance.

Sociálně slabá rodina se snaží pokrýt alespoň své základní potřeby a nemá na to, aby zaplatila dětem např. volnočasové aktivity, kroužky, zakoupila sportovní vybavení nebo hudební nástroj, přičemž smysluplné trávení volného času je pro děti i pro jejich rodiče klíčové.

Dalším citlivým tématem je hospicová péče. V čem nejsilněji potřebují pomoci vážně nemocní lidé a jejich blízcí, kteří s nimi až do konce zůstávají?

Potřebují podporu a doprovázení. Odborníky, kteří pomohou zvládnout člověku v terminálním stavu i pečujícím osobám tuto náročnou situaci. Lidé by měli mít možnost umírat v domácím prostředí. Proto je potřeba podporovat hospicovou péči, zejména mobilní. Zase musím konstatovat, že není dořešeno financování této služby a samozřejmě ne ve všech krajích ČR je tato služba pokryta. Dále také mnohokrát lidé o možnosti mobilní hospicové péče ani netuší.

Spolupracujete blíže s organizacemi, které přímo poskytují služby ve vašich prioritních oblastech?

Ano, bez jejich pomoci, spolupráce a zpětné vazby bychom se neobešli. Např. v kampani Hledáme rodiče úzce spolupracujeme na celostátní i regionální úrovni. Pro zájemce o pěstounskou péči může být zásadní např. možnost setkat se s pěstouny, poradit se s odborníkem, který pěstounské rodiny doprovází. Partnerské organizace jsou pro nás klíčové i v nové Osvětové kampani zaměřené na práva dětí v náhradních rodinách, podpořené grantem z fondů EHP (reg.č . MGS/B4/2014, EHP-CZ04-BFB-1-012-01-2015). Doprovázející pracovníci nám umožňují kampaň správně zacílit, a to na děti nad 12 let vyrůstající v pěstounské péči. Díky odborníkům v regionech tak nejsou děti ani pěstouni odkázáni pouze na webové stránky www.naseprava.cz Na odbornou veřejnost, kterou téma práv dítěte v náhradní rodině zajímá, je zaměřen další projekt „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ (MGS/A11/2014). V obou zmíněných projektech je Nadační fond J&T partnerem.

Pořádáte nějaké akce, do kterých se může zapojit veřejnost a poznat Vás díky tomu blíže?

Široká veřejnost se pravděpodobně s námi setká díky kampani Hledáme rodiče na různých akcích pro rodiny. Máme také putovní výstavu Jsem pěstoun, která na velkoformátových fotografiích ukazuje, že pěstouni jsou lidé různého věku, vzdělání i povolání. V současné době je výstava až do 29. 2. k vidění ve foyer Nové radnice v Ostravě.

Děkujeme za rozhovor!

Ptala se: Karolína Kratochvílová

http://news.neziskovky.cz/t/1878/733_735/1-2-rozhovor-2016/s-rodinou-od-pocatku-az-do-konce/