Page Loading...

Aktuality

Rozvoj kapacit Nadačního fondu J&T


05/12/2016

Představujeme vám nový projekt Nadačního fondu J&T jehož cílem je v horizontu dvou let posílit vlastní organizační a pracovní kapacitu. Projekt je podpořený Evropským sociálním fondem.

V rámci projektu dojde ke:

  1. Zlepšení organizační kapacity aktualizací Strategického plánu. Na základě nového Strategického plánu dojde k dopracování organizační struktury a organizačního řádu, včetně nastavení procesů a specifikace kompetencí u pracovních pozic v organizaci.
  2. Zlepšení pracovní kapacity pomocí plánu vzdělávání u každé pracovní pozice.
  3. Zlepšení managementu kvality vytvořením a zavedením nástrojů kontroly kvality a evaluace realizovaných projektů (interních a externích), které povedou k adresnějšímu využívání zpětných vazeb a přesnému vyhodnocování efektivity a dopadu projektů, což přispěje k dalšímu zlepšování poskytovaných služeb. K tomu napomůže též evaluační aplikace (SW nástroj) pro ekonometrické vyhodnocování projektů a nově vytvořená pozice manažera kvality.

Více o projektu se dozvíte zde.

 

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001987

Operační program Zaměstnanost – prioritní osa OPZ: 3

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Realizace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2018