Page Loading...

Aktuality

První české sympozium k sociálně-právní ochraně dětí


18/07/2018

Po šesti letech se vrací do Evropy ISPCAN kongres - International Society for Prevention Child Abuse and Neglect kongres (www.ispcan2018.org). Národní institut pro děti a rodinu (NIDAR) je jeho hlavním lokálním partnerem, který XXII. Světový kongres ISPCAN v září v Praze spoluorganizuje. V České republice se kongres koná poprvé a představuje mimořádnou příležitost pro české odborníky setkat se s předními experty v dané problematice a zároveň umožňuje medializaci nejzásadnějších problémů týkajících se ochrany dětí v rámci ČR.

Po skončení mezinárodní části programu se uskuteční jednodenní První české sympozium sociálně-právní ochrany dětí, zaměřené na participaci dětí v oblastech, ve kterých může docházet k narušení jejich osobní integrity (dítě v justičním systému, dítě v systému sociálně-právní ochraně dětí, dítě ve vzdělávacím systému, dítě ve zdravotních službách, dítě v institucionální péči, dítě a jeho ochrana v mediální prostoru).

Těší nás, že jsme mohli sympozium finančně podpořit.

Sympozium je již bohužel kapacitně zcela naplněné a není možné registrovat ani náhradníky.