Page Loading...

Aktuality

Projekt Společná šance (Dítě a závislá matka)


10/10/2016

Dnem 1. 10. 2016 zahájil Nadační fond J&T ve spolupráci s partnerem projektu – občanským sdružením Rodina u nás, o.s. - realizaci projektu „Společná šance (Dítě a závislá matka)“.

Projekt prosazuje netradiční přístup k problematice péče o matku uživatelku návykových látek a o její dítě. Ten spočívá v dlouhodobé spolupráci institucí při návratu matky do normálního života.

Matka bude na základě tohoto nového přístupu i s dítětem umístěna do proškolené pěstounské rodiny, která jí bude oporou v průběhu její léčby. Pěstouni budou zajišťovat po celý čas kontakt matky s dítětem a následně po absolvování celého léčení se matka za dítětem do pěstounské rodiny vrátí. V okamžiku, kdy matka získá a zažije si potřebné rodičovské kompetence a bude mít zajištěné bydlení a příjem (práce, soc. dávky), bude moci pěstounskou rodinu opustit.

Pro tento přístup je potřeba vytvořit širokou spolupracující základnu institucí a metodickou oporu, která zatím v ČR bohužel zcela schází.

Více o projektu se dozvíte zde.

 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001311

Operační program Zaměstnanost – prioritní osa OPZ: 2

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce: Nadační fond J&T

Partner projektu: Rodina u nás, o.s.

Realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018