Page Loading...

Aktuality

Projekt Nadace J&T „Společná šance (Dítě a závislá matka)“ bude prezentován na Mezinárodní vědecké konferenci Hradecké dny sociální práce 2018


04/09/2018

Mezinárodní vědecká konference

XV. Hradecké dny sociální práce


Téma: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci


21. a 22. září 2018  

 

Konference se zúčastní i tým odborníků projektu Nadace J&TSpolečná šance (Dítě a závislá matka), registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001311, kteří budou projekt prezentovat v rámci doprovodného programu formou bezplatného semináře. 

Název semináře: Sdílená pěstounské péče – nová forma pomoci závislým matkám

v pátek 21. září 2018, od 14.00 do 17.00 

  • tento seminář je zdarma pro širokou odbornou i laickou veřejnost
  • prosíme o přihlášení skrze konferenční formulář, každý přihlášený účastník obdrží osvědčení o účasti

Přednášející: Mgr. Ria Černá a Mgr. Barbora Štollová

 

Bližší informace o konferenci ZDE.