Page Loading...

Aktuality

Práva dítěte v náhradní rodinné péči


01/11/2016

Na podzim roku 2016 byla zahájena druhá fáze projektu „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ (reg. číslo MGS/A11/2014), jehož realizátorem je Kruh rodiny,o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T. Hlavní aktivitou této fáze projektu jsou interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP.


Na děti čekají zajímavé hry, povídání a výtvarné činnosti, které jim srozumitelným způsobem přiblíží jejich základní práva.

Zejména se jedná o:
· právo na informace (o všem, co se dítěte dotýká)
· právo na vyjádření názoru (tak, aby dítěti ve všech jednáních – např. soudních, bylo dáno náležité důležitosti)
· právo na soukromí (např. malý šuplík na tajnosti, neotvírat poštu)
· právo na ochranu 
· právo na svou totožnost a na kontakt s biologickými rodiči

Cílem je dětem hravou formou vysvětlit proč tato práva existují, co znamenají a že jsou platná pro všechny děti. Také se dozví, kdo jim může pomoci jejich práva naplnit a kde se mohou ptát na věci, které jim běží hlavou. Pěstouni získají informace o tom, jak s dětmi o jejich právech komunikovat.

Workshopy budou realizovány ve spolupráci s partnerskými organizacemi v různých krajích ČR a jsou zcela zdarma díky podpoře projektu z fondů EHP.

Termíny:
5.11.2016 Zlínský kraj
6.11.2016 Zlínský kraj
17.11.2016 Olomoucký kraj

http://www.naseprava.cz