Page Loading...

Aktuality

Postavit se na vlastní nohy


15/09/2013

Tento dopis nám adresoval pan Vostoupal z Opočna, který i přestože se po úrazu ocitl na vozíku, dokázal založit úspěšnou firmu. Podpořit ho můžete využitím jeho taxi služby na http://taxivostoupal.cz/

"Je pro mě ctí a především velikou radostí poděkovat Vám za pomoc,

která změnila můj život více, než jsem sám čekal.

Příjem dávek určených tělesně postiženým je možností, jak přežít, ale

nikdy se nemůže vyrovnat pocitu, kdy si člověk na život dokáže vydělávat

sám. Po sedmi letech strávených doma mám nyní práci, která mě

naplňuje. Práci, v níž se cítím užitečný. Práci, díky níž jsem nezávislý na

cizí pomoci. Z obdarovávaného jsem se stal dárcem, který už nemusí

čekat na dávky ze státního rozpočtu, ale naopak sám přispívá formou

daní, zdravotního a sociálního pojištění a sponzorskými dary potřebným.

To je v mém osobním životě ta největší změna.

Díky práci zažívám pocit společenského začlenění, mohu si dovolit

i kulturní či sportovní aktivity, mohu dětem zaplatit zájmové kroužky.

Změnil se tak život nejen můj, ale život celé rodiny. I za to velmi děkuji.

Po letech bezmoci si vážím i skutečnosti, že stejně jako každý majitel

firmy musím přemýšlet, jak obstát v konkurenci, musím přicházet

s novými nápady. Kromě běžné dopravy je taxislužba, kterou provozuji,

uzpůsobena také pro tělesně postižené, můj vlastní handicap mi

v tomto směru pomáhá – vím, co pro cestování nutně potřebují. Do

konce roku je mým cílem taxislužbu rozšířit i na všední dny, dosud je

totiž využívána především o víkendech. Usiluji tak o získání práce či

zakázky, kterou bych mohl pro nějakou firmu vykonávat i během týdne,

největší naděje v tomto vkládám do Škoda auto, a. s.,

či do Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kde

bych se službou dopravy v rámci náhradního plnění

mohl mít velkou šanci uspět.

Do pěti let bych chtěl mít práci pro 2 – 3 auta s řidiči

s podobným handicapem, kteří mají chuť se svým

životem něco udělat, ale nemají vlohy na programování,

spravování webů nebo účetnictví,

přitom samotná práce řidiče by je dostatečně

naplňovala. Byl bych velmi rád, aby i další tělesně

postižení mohli žít s pocitem, že dělají

potřebnou práci, díky níž nejsou odkázáni

na sociální dávky.

Věřím, že se mi tyto plány, na jejichž začátku

stála Vaše pomoc, podaří postupně

realizovat.

S úctou a poděkováním

Václav Vostoupal"

Poděkování za podporu od V. Vostoupala(1021 kB)stáhnout