Page Loading...

Aktuality

Pomoc hendikepovaným


19/05/2015

Projekt Srdce pro vás, který odstartoval tento měsíc deník Blesk společně s Nadačním fondem J&T, představuje první neziskovou organizaci - obecně prospěšnou společnost ALKA z Příbrami.

Alku můžete podpořit finančním darem převodem z účtu na dárcovské konto 0002160016/5800 projektu Blesk Srdce pro vás. Váš dar poputuje představené organizaci, na pořízení speciálního stolu do nové ktreativní dílny.


ALKA, funguje od roku 2005 a v současné době se stará o 83 hendikepovaných klientů.

A čím vším se zabývá? „Jde vlastně o registrovaného poskytovatele sociálních služeb, který je zaměřen na lidi s kombinovaným postižením - tedy jde o tělesně i mentálně postižené,“ vysvětluje ředitelka společnosti Šárka Hájková (43).


Jak to funguje? ALKA se kompletně stará o to, aby mohla lidem pomoci se všemi těžkostmi souvisejícími s jejich hendikepem.
Podle ní jde často o lidi, které mají jejich rodiče na starost 24 hodin denně. „Rodiče musí být doma a nemají vlastně ani žádnou dovolenou. My se jim snažíme takhle ulehčit život,“ tvrdí Hájková.
ALKA se prý nejčastěji stará o lidi od 15 do 30 let. Výjimkou ale nejsou ani miminka. „Měli jsme tu i holčičku, které bylo 11 měsíců, a její vývoj byl hodně zpožděný. Teď je jí 5 let, samostatně chodí a její stav je velmi nadějný,“ popisuje ředitelka, kterou vždy potěší, když je rodiče chválí.

Pohybové terapie

K dispozici tu mají klienti například tzv. kosmický oblek. V Česku byli prý první, kdo ho měl. „Díky němu děláme pohybové terapie a jejich účinky jsou hodně vidět,“ tvrdí Hájková, jejíž ALKA disponuje dvanácti takovými obleky v šesti velikostech. V brzké době se organizace prý pokusí získat od města Příbram i startovací byt. „Přáním našich klientů často bývá samostatné bydlení. Jen díky takovému bytu ale dokážeme zjistit, jak by to zvládli. Snad se nám ho povede získat,“ doufá Hájková.

Obecně prospěšná společnost ALKA Funguje od roku 2005, kdy ji založili rodiče hendikepovaných dětí a pedagogů. Hlavní impulz? To, že v Příbrami do té doby nic takového nebylo. Ředitelkou je Šárka Hájková, která má sama postiženou dceru, Karolínu (17), a s Alkou začala spolupracovat v roce 2006, krátce po úmrtí jedné z původních zakladatelek. ALKA prý není zkratka, ale jde o inspiraci stejnojmenným ptákem. Alka tady symbolizuje volnost a svobodu pohybu, kterou klientům společnost chce pomoci dosáhnout.

Co dělají klienti

* K dispozici mají dvě poloviny dvou pater budovy v areálu nemocnice v Příbrami. Služby společnosti ALKA jsou poskytovány na principech ucelené rehabilitace (je zapojeno více odborníků různých profesí) a tzv. sdílené péče, tedy stavu, že je klient umístěn v domácím prostředí a při péči o něj rodině pomáhají profesionální organizace.

* V přízemí je relaxační místnost, kde dochází kromě odpočinku také k zapojení řady smyslů - hraje zde hudba, která je doplněna světelnými a vibračními efekty. V místnosti je vždy jen jeden klient, aby terapie mohla být individuálně nastavená.

* Klienti mají k dispozici i nácvikovou kuchyňku, kde si můžou sami vařit, je bezbariérová a vybavená speciálním nádobím a náčiním.

* Každý týden si vyberou jedno jídlo, které sami od začátku do konce uvaří, včetně toho, že si nakoupí suroviny.

* Sednout si můžou ke speciálnímu jídelnímu stolu, který je přesně uzpůsoben možnostem a potřebám klientů.

* V denní místnosti procvičují svoje kreativní dovednosti a vzdělávají se - například dělají z korálků náramky, malují, procvičují psaní, vyšívají, učí se s počítačem atd.

* Ve druhém patře lidé chodí na tzv. Therasuit, kde cvičí v univerzálních cvičebních jednotkách oblečeni do speciálního, tzv. kosmického oblečku (k dispozici jich je 12 v šesti velikostech). Cvičební jednotky (tzv. klece) jsou zde dvě a během jednoho dne se v nich vystřídají čtyři lidé.

* Mají zde i denní stacionář, dvě oddělení (rozlišené podle druhu postižení). Stacionář navazuje na školu a klienti zde udržují znalosti a dovednosti, které se naučili ve škole, a tráví čas se svými kamarády.

* Lidé sem chodí také na tzv. muzikoterapii, což je skupinová terapie, kde hrají na hudební nástroje.

* Kousek od budovy, která sídlí v areálu nemocnice, můžou pracovat a učit se samostatnosti a komunikaci s cizími lidmi v tzv. nácvikovém kiosku, kde si můžete třeba i vy něco koupit.

Potřebují speciální stůl

Obecně prospěšná společnost ALKA, plánuje udělat kreativní dílnu, kde budou probíhat skupinové činnosti. A bude do ní potřebovat stůl s výřezy, aby u něj mohli pohodlně pracovat i vozíčkáři. Stůl má speciální tvar, který umožní případnou asistenci ze všech stran u klientů, kteří u něj budou pracovat. Jenže jeho výroba stojí zhruba 30 tisíc korun. Každá částka od vás se počítá! Jak na to? Návod čtěte na této stránce!

Kdo vybírá?

Deník Blesk se spojil se silným a velmi zkušeným týmem Nadačního fondu J&T, který v Česku působí už od roku 2004. Nadační fond má přesná kritéria výběru organizací, které podpoříme. Základem výběru je odborné zázemí, schopnost využít nabízenou pomoc efektivně či spolehlivost!

O projektu

Každý měsíc se bude deník Blesk věnovat vybranému tématu v Blesk Srdce pro vás a přinese minimálně jeden velký příběh měsíčně. Jeho součástí bude i popis toho, co by konkrétním k lidem mohlo usnadnit život. Pomoci můžete i vy.

Představíme vybranou neziskovou organizaci, která se tímto tématem zabývá, aktivně pomáhá, stará se o klienty.

Její výběr vždy provádí po důkladném zkoumání Nadační fond J&T a věřte, že zvolí vždy jen skutečně dobře fungující a nápomocnou organizaci. Představíme její fungování, lidi, kteří v ní pracují, prostory... Blesk Srdce pro vás chce pomoci i v tom, aby se o konkrétním problému vědělo, přineseme zkušenosti lidí z oboru, odborníků, včetně chatů se čtenáři. Samozřejmě se budeme po čase vracet k příběhům a jednotlivým organizacím, abyste viděli konkrétní dopad své pomoci.

Komu chceme pomoci?

Zatímco v minulých letech jsme se zaměřovali na příběhy dětí, oblasti pomoci se v rámci projektu Blesk Srdce pro vás zásadně rozšíří. Zároveň chceme pomoci v orientaci mezi nadacemi a organizacemi v Česku, které pomáhají lidem v nejrůznějších oblastech. Komu například chceme pomáhat?

OHROŽENÝM ČI TÝRANÝM DĚTEM

RODINÁM V HMOTNÉ ČI SOCIÁLNÍ NOUZI

VÁŽNĚ NEMOCNÝM DĚTEM A DOSPĚLÝM

HENDIKEPOVANÝM, VČETNĚ LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ČI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

SENIORŮM V PROBLÉMECH

A samozřejmě mnoha dalším potřebným!

 Blesk | 13.5.2015 | Strana: 8 | Autor: T. Koníček, T. Hodáliková | Téma: Česká republika - Nadační fond J&T