Page Loading...

Aktuality

Pomáháme obětem povodní


11/06/2013

Letošní povodeň napáchala obrovské škody prakticky ve všech českých krajích a mnohým rodinám ze dne na den obrátila život vzhůru nohama.  Nadační fond J&T vyčlenil 2 miliony korun na finanční pomoc těm, jejichž dům nebo byt byl povodněmi poškozen nebo zničen.

Chceme tak pomoct především sociálně slabým rodinám s dětmi a rodinám, které pečují o děti dlouhodobě nemocné nebo se zdravotním postižením. Jedna rodina tak může od nadačního fondu získat až 50 tis. korun na standardní vybavení domácnosti a úhradu nezbytných stavebních prací. Z příspěvku lze hradit také kompenzační pomůcky a pomůcky pro děti do školy. Naší snahou je pomoci rodinám zasaženým povodněmi vypořádat se s psychicky i finančně náročnou situací a pomoci jim zajistit vhodné prostředí pro příznivý vývoj dětí.

Jedná se o časově omezený grant. Termín pro podání žádosti o příspěvek je nejpozději 30. 9. 2013.  
Podrobné podmínky pro poskytnutí příspěvku naleznete ve formuláři, který si můžete stáhnout zde
:

 

Žádost o příspěvek z Nadačního fondu J&T