Page Loading...

Aktuality

Pěstounů na přechodnou dobu přibývá, ale pořád je jich málo.


06/02/2014

Počet zájemců o přechodnou pěstounskou péči se postupně zvyšuje. Loni v lednu vstoupila v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zlepšila podmínky pro poskytování péče tohoto typu.

„Na počátku roku 2013 bylo v evidenci zařazeno 33 rodin, které mohou přechodnou pěstounskou péči poskytovat. V průběhu roku bylo postupně zařazeno dalších 80 rodin. Během roku bylo k těmto rodinám umístěno celkem 247 dětí.“ informovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě z 24.1.2014. Šlo nejen o nejmenší děti těsně po narození, ale i o starší nebo sourozenecké skupiny. Nejčastěji pak byly děti předány do péče osvojitelů, ale podařilo se i vrácení do původní rodiny nebo do dlouhodobé pěstounské péče.

„V posledních měsících se zájemci o pěstounskou péči, ať už přechodnou či dlouhodobou, ozývají ve větším počtu, než tomu bylo dříve,“ říká ředitelka nadačního fondu J&T Marie Oktábcová. Kampaň Hledáme rodiče, kterou nadace uspořádala na podporu pěstounství, eviduje desítky zájemců, kteří by chtěli poskytnout domov ohroženým dětem. Jako hlavní nástroje využívá webové stránky http://www.hledamerodice.cz s online poradnou, bezplatnou příručku, jak se stát pěstounem, a informační linku o pěstounství 800 888 245.

„Velkému zájmu se těší i vzdělávací aktivity našeho nadačního fondu v oblasti náhradní rodinné péče, které jsou určené pracovníkům územní samosprávy, zaměstnancům krajských úřadů, pracovníkům OSPOD a v neposlední řadě také neziskovým organizacím zabývajícím se prací s ohroženou rodinou a náhradní rodinnou péčí. Jsou to především projekty: "Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání", jehož zkrácený název zní „Zn. Náhradní rodič“ a „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“, uvádí Marie Oktábcová a dodává, „Poslední dobou nás kontaktuje více než stovka dotazujících měsíčně. Nejčastěji kladené otázky se týkají právě podmínek pro svěření dítěte do dlouhodobé či přechodné pěstounské péče, velký zájem je i o brožuru „Já, pěstoun“, kterých jsme za poslední rok rozdistribuovali více než 9.000.“

Výběr a příprava žadatelů na profesi pěstouna na přechodnou dobu je poměrně dlouhý a náročný proces, na kterém se podílí řada odborníků.

„Zájemci o tuto profesi procházejí před zařazením do evidence procesem odborného posuzování,“ popisuje Petr Hanuš, ředitel odboru ochrany práv dětí a transformace systému péče o ohrožené děti. U žadatelů se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav z hlediska tělesného, duševního a smyslového, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě i další skutečnosti. Součástí odborného posouzení je i zhodnocení přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu, která má minimální rozsah 72 hodin. Celý proces posuzování trvá zpravidla 8-12 měsíců.

„Aby bylo možno pro každé dítě, které bude muset opustit původní rodinu, zajistit umístění v rodině, je třeba nejen přechodná pěstounská péče, která slouží k překonání krizové situace, ale také dlouhodobá pěstounská péče. Je také třeba posílit prevenci a služby pro rodiny tak, aby děti nemusely být odebírány, a pokud k tomu dojde, aby se mohly po překonání krize zase vrátit zpět k rodičům. Pokud bychom chtěli zcela vyloučit umísťování nejmenších dětí do ústavní péče, bylo by třeba cca 500 rodin na zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu,“ říká Kateřina Šlesingerová z oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče na ministerstvu práce a sociálních věcí.

V ústavních zařízeních vyrůstá kolem 11 000 dětí, zhruba 2 000 z nich nejsou ani tři roky. Podle dříve schválené vládní strategie se už v letošním roce měly děti do tří let do ústavů přestat posílat. Od roku 2016 pak do nich neměly chodit už ani děti do sedmi let.

 

Tisková zpráva MPSV ze dne 24.1.2014 je k dispozici na http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/01/2014_01_23_tz_pestounu_pribyva.pdf