Page Loading...

Odsouzeni.cz

 

Osvětová kampaň Odsouzeni.cz vznikla v roce 2010 jako projekt Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče. V zájmu ochrany více jak desítky tisíc ohrožených dětí v České republice se Nadační fond J&T (nyní Nadace J&T) se skupinou dalších čtyř významných nevládních organizací (Amalthea, Asociace náhradních rodin, Rozum a cit, Sdružení pěstounských rodin) rozhodl vytyčit společné cíle k dosažení kvalitnějšího systému péče o ohrožené děti v českém prostředí.

  • Zprofesionalizovat výběr a přípravu náhradních rodičů.
  • Zefektivnit proces zprostředkování náhradní rodinné péče.
  • Zvýšit kvalitu a rozsah služeb pro náhradní rodiny.
  • Zavést a finančně zajistit nové formy náhradní rodinné péče, zvláště specializované (krátkodobé) formy pěstounské péče.
  • Zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o problematiku náhradní rodinné péče.
  • Zavést standardy pěstounských služeb platné pro pěstouny i poskytovatele pěstounských služeb.
  • Podpořit proces transformace systému péče o ohrožené děti v ČR.

Kampaň měla upozornit veřejnost na stávající nedostatky péče o ohrožené děti v naší zemi a podpořit proces nezbytných legislativních reforem. Byla namířena proti liknavému přístupu státu k potřebné transformaci péče o ohrožené děti.

Kampaň podpořili mnozí specialisté z řad odborné veřejnosti, 30 klíčových neziskových organizací z oblasti náhradní rodinné péče, dětští psychologové i pediatři. Zapojilo se rovněž mnoho osobností společenského života České republiky jako např. herci Pavel Liška, Jitka Schneiderová, David Švehlík, Naďa Konvalinková či režisérka a adoptivní matka Alice Nellis a mnoho dalších. Úzkou spolupráci zahájila iniciativa i s vybranými členy parlamentu, díky kterým mělo společné úsilí relevantní dopad na právě probíhající sociální reformu. Důležité bylo rovněž zapojení laické veřejnosti na sociální síti facebook. Byl vytvořen vlastní YouTube kanál s TV reportážemi o pěstounství a realizována byla tisková konference ke spuštění kampaně za účasti více jak 30 novinářů ze zpravodajských, lifestylových i odborných médií. Zaznamenána byla řada výstupů v médiích, včetně České televize i TV Prima.

Výsledkem projektu Iniciativy a kampaně Odsouzeni.cz bylo schválení novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, jejíž účinnost je datována od 1. 1. 2013. Novela je jedním z důležitých kroků v transformaci systému péče o ohrožené děti.

Aktivita Nadace J&T v této oblasti neskončila, náhradní rodinná péče v ČR se stala jednou ze stěžejních oblastí pomoci nadace. 

Více informací se dozvíte pod projektem Hledáme rodiče.