Page Loading...

Aktuality

Odborníci zásadně nesouhlasí s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí


24/01/2020

Asociace dítě a rodina sdružující téměř osmdesát organizací, které se zabývají náhradní rodinnou péčí, vítá, že po opakovaných odkladech konečně dochází k novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Nicméně asociace soudí, že se nejedná o odborně a důsledně projednanou, ale o uspěchanou předlohu, v níž si řada opatření protiřečí a za absurdní považuje, že znění novely dokonce odporuje důvodové zprávě i analýze rizik dopadů.

Otevřeným dopisem asociace vyjadřuje zásadní nesouhlas s některými body novely zákona. Návrhy považuje za zcela nekoncepční, protichůdné a v důsledku nehospodárné.

 

Celý text dopisu i tiskovou zprávu najdete zde: