Page Loading...

Aktuality

Oblasti podpory v roce 2015


21/12/2014

Na webových stránkách v sekci věnované jednotlivým oblastem podpory Nadačního fondu J&T naleznete nové informace o plánované podpoře v roce 2015. Žádosti přijímáme od 1. ledna 2015, preferujeme online žádosti, které budou k tomuto datu znova zpřístupněny. U žádostí zaslaných poštou / e-mailem rozhoduje datum zaslání - přijímáme žádosti s datem 1.1.2015 a pozdějším.

Znovuobnovení průběžných žádostí se týká:

a) fyzických osob v oblasti Pomoc v nouzi, Náhradní rodinná péče, Handicapovaní a nemocní

b) právnických osob v oblasti Náhradní rodinná péče

Pro právnické osoby v ostatních oblastech pomoci budou vypisována grantová řízení. Sledujte proto pozorně naše webové stránky.