Page Loading...

Aktuality

Nové webové stránky osvětové kampaně zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči


03/11/2015

Realizátorem kampaně je obecně prospěšná společnost  Kruh rodiny ve spolupráci s Nadačním fondem J&T za finanční podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.Cílem kampaně je zvýšit povědomí o právech dětí v pěstounské péči a poskytnout dostatek informací také pěstounům, biologickým rodičům a odborníkům, kteří pěstounským rodinám poskytují služby. 

Webové stránky www.naseprava.cz slouží jako hlavní informační a komunikační nástroj kampaně. Dětem, pěstounům i pracovníkům doprovázejících organizací poskytují především praktické informace týkající se práv dětí, se zvláštním přihlédnutím k problematice náhradní rodinné péče. Jsou to zejména právo na kontakt s biologickou rodinou, právo na svou identitu, právo vyjádřit svůj názor v  rozhodovacích procesech, právo na soukromí, právo na rovné příležitosti atd.

Na webových stránkách najdou děti i pěstouni praktické rady, jak společně o tomto hovořit. Web nabízí využití praktického průvodce, který srozumitelnou formou otázek a odpovědí informuje o tom, jak v pěstounských rodinách řešit nejčastější situace týkající se práv dětí. Součástí průvodce jsou i edukační videospoty. Ty představí profese lidí, kteří dětem v pěstounské péči pomáhají jejich práva naplňovat.

Součástí webu je i sekce prezentující jednotlivé kapitoly z Úmluvy o právech dítěte s komentářem, který zohledňuje specifickou situaci dětí v náhradní rodinné péči. K lepšímu zorientování se v odborných termínech poslouží slovníček pojmů. K dispozici je také on-line poradna, kde mohou uživatelé webu pokládat dotazy k tématu odborným garantům kampaně. Na závěr si může každý své získané vědomosti ihned otestovat, děti z pěstounských rodin mohou soutěžit o hodnotné ceny.

Projekt „Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči“ (reg. číslo: MGS/B4/2014) je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP)v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.