Page Loading...

Aktuality

Nové spoty zaměřené na práva dětí v pěstounské péči


02/04/2017

Se svými právy jsou děti zcela přirozeně seznamovány během svého života v rodině, ve škole i v dalších společenských prostředích. Situace dětí v NRP je však složitější tím, že v jejich životě došlo k narušení vztahů v přirozeném prostředí, často i důvěry ve své blízké, ale i jiné pomáhající osoby. O to důležitější je, aby při práci s těmito dětmi byla v maximální míře respektována jejich práva, a aby s nimi byly srozumitelně a přiměřeně svým schopnostem a dovednostem seznamovány a následně měly příležitost je uplatňovat.

Nadační fond J&T ve spolupráci s Kruhem rodiny, o.p.s. vytvořili v rámci projektu Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat ((reg. číslo MGS/A11/2014) spoty zaměřené na práva dětí v pěstounské péči, zhlédnout je můžete zde