Page Loading...

Aktuality

Nové publikace o právech dětí v náhradní rodinné péči


09/03/2016

Nadační fond J&T ve spolupráci s Kruhem rodiny, o.p.s. vydal dvě nové publikace v rámci vzdělávacího projektu „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“.

Jedná se o sborník dobré praxe, který ukazuje na konkrétních příkladech, jak naplňovat právo dítěte na vyjádření názoru.

Druhou publikací je metodická příručka Tři kroky k samostatnému životu – Průvodce sociální prací a komunikací s dospívajícím dítětem v náhradní rodinné péči. Ta se zabývá citlivou a náročnou oblastí komunikace dospělých (rodičů, pěstounů, sociálních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků) s dospívajícími dětmi a mladými dospělými vyrůstajícími v náhradní rodinné péci a tématy, která by měla být s touto cílovou skupinou v rámci sociální práce řešena.

Metodická příručka a sborník byly zpracovány v rámci vzdělávacího projektu „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“, reg. číslo MGS/A11/2014, financovaného z fondu Evropského hospodářského prostoru (EHP),
v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.

 

Publikace je možné stáhnout na webových stránkách Virtuální knihovny NRP zde:

Sborník příkladů dobré praxe

Metodická příručka