Page Loading...

Aktuality

Nová Zpráva o dětských domovech pro děti do tří let


18/06/2023

Nová zpráva poskytuje podstatné informace o bývalých kojeneckých ústavech.

· Nová zjištění potvrzují setrvalý pokles dětí umisťovaných do těchto zařízení i to, že v nich výrazně převažují dětí ve věku 4 roky a více, přestože jim tato služba primárně není určena.

· Dětí ve věku do tří let v nich na konci března letošního roku bylo jen 142, celkový počet dětí poklesl na 410. To ukazuje, že dětské domovy pro děti do tří let mohou ukončit svou činnost do konce roku 2024 a mohou se transformovat na jiné služby, které regiony pro ohrožené rodiny potřebují.

 

Hlavní zjištění jsou:

· V posledních 3 letech významně klesl počet dětí do 3 let v DD3 a to i v Ústeckém a Středočeském kraji, kde byl ještě v roce 2020 vysoký. V zařízeních zřizovaných Středočeským krajem došlo mezi lety 2018 a 2023 ke snížení počtu dětí do 3 let (včetně) v DD3 o 80 % (z 89 na 18 dětí), v Kojeneckých ústavech Ústeckého kraje ke snížení o 67 % (z 80 na 27 dětí).

· Ve všech DD3 je pouze třetina z dětí (142 dětí) byly děti do 3 let věku (včetně).

· Pouze v 1 z 23 zařízení DD3 je většina dětí ve věku do do 3 let věku (včetně). Zatímco v 17 z nich tvoří většinu děti starší 3 let!

· Jen 16,6 % dětí v nich využívá nějakou podpůrnou zdravotní techniku, jako je kyslík nebo PEG (tzn. endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy).

Pokud vás problematika bývalých kojeneckých ústavů zajímá, můžete si dokument stáhnout na webových stránkách www.8000duvodu.cz  ZDE.