Page Loading...

Aktuality

Nadační fond J&T získal mezi prvními značku spolehlivosti


23/09/2014

Prvních sedm neziskových organizací bylo dnes oceněno značkou Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, která dárcům pomůže s orientací v neziskovém sektoru. Značku uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO), přičemž držitel certifikátu musí projít náročným hodnocením, každoročně dokládat další informace a po třech letech znovu projít podrobným prověřováním.

 To, že značku není vůbec jednoduché získat, potvrzuje i Marie Oktábcová, ředitelka Nadačního fondu J&T:  „Hodnotitelé důkladně prověřovali financování nadačního fondu, vnitřní kontrolu, otevřenost vůči veřejnosti a další kritéria, např. jak velké procento z příspěvků dárců putuje na pomoc potřebným. Díky tomu, že náklady na provoz nadačnímu fondu hradí zakladatelé a J&T banka, můžeme donorům garantovat, že jejich dar půjde do poslední koruny žadatelům.“

Organizace musí pro získání značky fungovat nejméně dva roky a mít alespoň desetiprocentní příjem od soukromých dárců. „Věříme, že se značka spolehlivosti stane vodítkem pro případné dárce. Díky objektivnímu a nezávislému hodnocení tak nemusejí spoléhat jen na informace, které o sobě uvádějí samotné organizace,“ říká Gabriela Lachoutová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu J&T.


 

 „Dárce vidí neziskovou organizaci zvenčí, ale často neví, co je uvnitř, pod slupkou," vysvětluje Šedivý důvod, proč je logem značky banán. Videospot si můžete prohlédnout zde.

Nadační fond J&T získal značku spolehlivosti v pilotním projektu, mezi dalšími oceněnými jsou - obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci, Na počátku, Maturus, Pestrá společnost, Helppes a občanské sdružení Lata. Dalších dvanáct neziskových organizací bude prověřeno do května.