Page Loading...

Aktuality

Nadační fond J&T získal akreditaci od MPSV pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách


19/11/2014

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí byla Nadačnímu fondu J&T udělena akreditace č. 2014/1358-PC/SP/VP/PP podle zákona o sociálních službách, k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do problematiky příbuzenské pěstounské péče v rozsahu 8 hodin. Semináře jsou realizovány zdarma ve všech krajích České republiky v rámci projektu Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin (CZ.1.04/5.1.01/B2.00015) financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu. 

Během letošní podzimní série proběhlo již 13 seminářů a proškoleno bylo celkem 235 osob. Vzdělávací semináře budou realizovány rovněž na jaře 2015. V případě zájmu je možné se již nyní registrovat na adrese mejstrikova@nadacnifondjt.cz.