Page Loading...

Aktuality

Nadační fond J&T uspořádal mezinárodní konferenci v rámci projektu Zn. Náhradní rodič


27/05/2014

Projekt „Zn. náhradní rodič  vyvrcholil v květnu mezinárodní konferencí, která se konala v pražském hotelu Olympik za účasti odborníků z České i Slovenské republiky. Hlavním tématem příspěvků bylo sdílení příkladů dobré praxe v oblasti vyhledávání a získávání nových adeptů na náhradní rodiče. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a jeho stěžejní součástí jsou semináře určené především pracovníkům Odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a nevládních neziskových organizací (NNO), které poskytují služby náhradním rodičům i zájemcům o náhradní rodinnou péči.

Na konferenci vystoupili jak zástupci MPSV a krajských úřadů, tak neziskových organizací. Úvodní prezentace Nadačního fondu J&T shrnula aktivity a výstupy projektu Zn. Náhradní rodič a seznámila přítomné s dalším projektem „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“, jenž je také financován Evropským sociálním fondem. Mgr. Marta Miklušáková z MPSV poté pohovořila o kampaních v rámci individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Příklady dobré praxe odprezentovali radní kraje Vysočina Mgr. et Bc. Krčál a Bc. Radek Šoustal z KÚ Moravskoslezského kraje, který představil výsledky regionální kampaně Dejme dětem rodinu. Strategii, nástroje a výsledky lokální kampaně v Plzeňském kraji představily Ivana Kovářová a Mgr. Jana Kocourková z neziskové organizace LATUS pro rodinu, o.p.s. Význam úvodní analýzy pro následnou kampaň zdůraznil příspěvek Ing. Petry Kačírkové z Lumosu, která se zaměřila na analýzu potřeb Pardubického regionu v oblasti péče o ohrožené děti. Na její přednášku tematicky navazovala Petra Bílá z oodělení SPOD na KÚ Pardubického kraje, která zmapovala vývoj počtu zájemců o NRP v regionu. Slovenskou praxi v oblasti vyhledávání a získávání nových adeptů na náhradní rodiče představil prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., ředitel slovenské organizace "Úsmev ako dar", která je jedním ze zahraničních partnerů projektu Zn. Náhradní rodič.

Podrobnější informace o projektu a příspěvky z konference naleznete na www.nahradnirodic.cz