Page Loading...

Aktuality

Nadační fond J&T spoluzakladatelem Asociace Dítě a rodina


06/08/2015

Základní cíle Asociace je možno shrnout do pěti přání, na jejichž splnění má každé dítě přirozený nárok a které bychom chtěli každému dítěti zajistit:

  • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.
  • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
  • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
  • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
  • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.

Založení Asociace Dítě a Rodina je přirozeným vyústěním spolupráce neziskových organizací s cílem dosáhnout kvalitativního zlepšení systému péče o ohrožené děti. Asociace se stává novou platformou, která bude odborným a srozumitelným partnerem v této oblasti. Asociace považuje za nutné sjednotit celý systém péče o ohrožené děti pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný stav, kdy je legislativní pravomoc nad touto citlivou oblastí rozdrobena do gesce tří ministerstev (MPSV, MŠMT a MZ), je podle Asociace dlouhodobě neudržitelný. Sjednocení celého systému považuje Asociace Dítě a Rodina za základní krok vedoucí ke zjednodušení celého procesu a především ke zkvalitnění služeb, které rodiny s ohroženými dětmi potřebují.