Page Loading...

Aktuality

Nadace J&T obhájila „Značku spolehlivosti“


27/10/2017

Značku hodnocení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace udělila Nadaci J&T Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO ČR) již v roce 2014 jako jedné z prvních 7 organizací v ČR. Po třech letech od prvního udělení certifikátu jsme 23. 10. 2017 prošli opětovným podrobným prověřováním komise hodnotitelů a Značku spolehlivosti jsme opět obhájili na další tříleté období.

Mezi pěti kritérii, které AVPO ČR hodnotí, figuruje, jak organizace pracuje na poslání, cílech a hodnotách organizace, správě, řízení a vnitřní kontrole, fundraisingu a vztazích s veřejností. Především pak jde o finanční řízení a hospodaření organizace a transparentnost vůči veřejnosti. Značka spolehlivosti dává společnostem záruku, že organizace je skutečně prověřená a pracuje s finančními prostředky tak, jak říká.

Jsme hrdými držiteli této prestižní značky, která garantuje, že svou práci děláme dobře a pro veřejnost je ujištěním, že s darovanými prostředky hospodaříme transparentně a využíváme je adekvátně k plnění veřejně prospěšné činnosti v rámci našich oblastí pomoci.

Těší nás, že i nadále patříme do komunity spolehlivých veřejně prospěšných organizací.