Page Loading...

Aktuality

Nadace J&T je hrdým držitelem Značky spolehlivosti


21/01/2019

Nezávislá rada AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR - prověřila naši nadaci, zda i nadále splňujeme kritéria pro označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“. 

Těší nás, že Nadace J&T vyhovuje standardům hodnocení spolehlivosti. Naši potencionální dárci i široká veřejnost tak mohou mít jistotu, že s darovanými prostředky hospodaříme adekvátně, transparentně, plníme své poslání, k němuž jsme se zavázali a pracujeme na svém dalším rozvoji.

 

O ZNAČCE

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce se znovu prověřuje, zda organizace stále splňuje podmínky držení Značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení Značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada složená z nezávislých odborníků.

Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí, které se ale organizacím vyplatí. Oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, která často odkrývá slabá místa a ukazuje cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace. Především však je Spolehlivá veřejně prospěšná organizace důvěryhodnějším partnerem pro dárce, atraktivnějším zaměstnavatelem pro lidi hledající práci v neziskovém sektoru, serióznějším partnerem pro dodavatele i zajímavějším objektem pro média. 

Více na www.znackaspolehlivosti.cz