Page Loading...

Aktuality

Mezinárodní konference s názvem Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe


26/10/2016

Zástupci nadačního fondu se zúčastnili konference „Participační práva dětí - sdílení dobré praxe“, která se uskutečnila ve dnech 24. až 25. října. Akci uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v rámci svého projektu, který má posílit kompetence jeho pracovníků v zapojování a rozvíjení možností dětí participovat na rozhodnutích, která se jich týkají. Na konferenci byla příležitost sdílet příklady dobré praxe ze zahraničí, představeny byly různé modely zapojování dětí a příklady různých způsobů naplňování participačních práv dětí.

Náplní konference bylo kromě příspěvků i několik workshopů. Jeden z nich na téma práva dětí („Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“) probíhal pod vedením zástupců nadačního fondu. Účastníkům přiblížil techniky zjišťování názoru dítěte a komunikace s dítětem, kde hlavní roli hrají edukativní pomůcky v podobě her se zaměřením přímo na děti v náhradní rodinné péči, rodiče, náhradní rodiče i odborníky, kteří s těmito dětmi a rodinami pracují.

Na konferenci vystoupila i Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová: „Domnívám se, že při opatrovnických sporech stále neumíme pracovat s názorem dítěte. Často jsem se setkala s tím, že se k názoru nepřihlíželo s odůvodněním, že je dítě takzvaně zmanipulované. To ale není správné, jejich názor musíme respektovat,“ řekla ministryně. „Vůči dětem máme u nás pořád velký dluh. Nemáme dostatek služeb pro rodiny, sociálních pracovnic je málo, nemáme specializované opatrovnické senáty, systém ústavní péče je stále roztříštěn mezi několik resortů. V zájmu dětí je nejvyšší čas udělat systémové změny, ty ale nemůže udělat jen resort práce a sociálních věcí, musí tady být vůle ze strany dalších vládních kolegů a kolegyň," doplnila.

 

     

Nadační fond J&T je koordinátorem projektu „Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat“ (reg. číslo MGS/A11/2014), který je podpořen grantem z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) z programové oblasti Ohrožené děti a mládež a je zaměřen na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči.