Page Loading...

Aktuality

Kouzelné Vánoce 2018


14/01/2019

Všem 51 přihlášeným dětem do projektu Kouzelné Vánoce 2018 jsme díky příspěvkům z řad zaměstnanců skupiny J&T, partnerských firem, ale i široké veřejnosti splnili vánoční přání a nakoupili jim dárky v hodnotě 167 629 Kč.

Kouzelné Vánoce patří mezi nejstarší projekty, které Nadace J&T realizuje dodnes. Ačkoliv prošel několika proměnami, hlavní myšlenka zůstává stejná. Dárky mají mít smysl, proto přispíváme rodičům či náhradním rodičům na pořízení dárků zaměřených na rozvoj dítěte. Chceme, aby dětem pomáhaly při vzdělávání nebo při pěstování sportovního ducha. 

Jak to tehdy začalo

Projekt Kouzelné Vánoce připravujeme již od roku 2007. První roky byl realizován Nadací J&T, která přispívala na dárky dětem v Čechách i na Slovensku. Od roku 2012 mají česká i slovenská část nadace projekty vedené zvlášť.

Kouzelné Vánoce zblízka

Ačkoliv projekt probíhá zejména v období adventu, u nás v nadaci začínají přípravy na Kouzelné Vánoce již v září. Nejprve vybíráme zhruba 50 dětí z náhradních rodin, sociálně slabých rodin  či děti handicapované nebo nemocné a to na základě předchozí spolupráce. Poté oslovíme rodiče s nabídkou zařazení do projektu. Následuje administrativní část, kdy rodiny vyplní formulář, děti namalují, co by si přály pod stromeček či napíšou dopis Ježíškovi. Vše pak u nás zpracujeme a připravíme podklady tak, aby grafik mohl vytvořit obdobu adventního kalendáře a my následně mohli na konci listopadu „spustit“ projekt pro veřejnost. Téměř 5 týdnů pak mohou lidé přispívat buď na dárek konkrétnímu dítěti, nebo obecně a částku pak přerozdělíme my. Pokud se podaří vybrat peněz více, zbylá částka se použije na dárky v roce následujícím.

A výsledek?

Od roku 2007 jsme díky všem, kteří podpořili tento projekt, mohli přispět na dárky celkem 1017 dětem z České i Slovenské republiky a převážně to byly dárky sportovního charakteru. Celkově jsme tak přispěli na dárky v hodnotě 3 629 651 Kč a 23 734 €.