Page Loading...

Aktuality

Komunikační mosty


28/01/2019

Minulý týden se konalo další setkání Komunikačních mostů, které bylo tentokrát zaměřené na téma „Dětská psychiatrie“.

Naším hostem byl dětský psychiatr MUDr. Michal Goetz, Ph.D. z 2.lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze při FN Motol, se kterým Nadace J&T dlouhodobě spolupracuje. První část semináře byla věnována teoretickému podkladu psychiatrických onemocnění u dětí a adolescentů. V druhé části jsme se zaměřili na konkrétní otázky jako je např. transformace psychiatrické péče, ambulantní a lůžková zařízení pro děti v ČR či medikace nejčastějších onemocnění.

Projekt Komunikační mosty dlouhodobě poskytuje prostor pro sdílení a výměnu informací mezi organizacemi zabývajícími se oblastí náhradní rodinné péče a péčí o ohrožené děti. Skupina se schází 3 – 4x ročně. Každé setkání se věnuje určitému tématu, ke kterému je vždy přizván odborník pro danou problematiku. Možnost pravidelného setkávání je příležitost pro předávání zkušeností z terénu, diskutování nad aktuálními tématy a inspirace pro vlastní praxi.

Skupina je otevřena novým členům, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.