Page Loading...

Aktuality

Komunikační mosty


19/01/2018

Projekt Komunikační mosty dlouhodobě poskytuje prostor pro sdílení a výměnu informací mezi organizacemi zabývajícími se oblastí náhradní rodinné péče a péčí o ohrožené děti. Skupina se schází 3 – 4x ročně. Každé setkání se věnuje určitému tématu a je přizván odborník pro danou problematiku. Možnost pravidelného setkávání je příležitostí pro předávání zkušeností z terénu, diskutování nad aktuálními tématy a inspirací pro vlastní praxi.

V průběhu roku 2017 se konala 4 setkání. První proběhlo 15. 3. 2017 na téma Vyhodnocování potřeb dítěte a tvorba Individuálního plánu ochrany dítěte připravila Alena Svobodová z organizace Lumos. Na druhé setkání 23. 5. 2017přijali pozvání zástupci z AVPO (Aleš Mrázek a Marek Šedivý) a věnovali se problematice Transparentnosti neziskových organizací. Třetí seminář pořádaný 3. 10. 2017 se zaobíral tématem závažného duševního onemocnění v rodině a o své zkušenosti se s námi podělil Petr Hudlička z Fokusu Praha. Poslední seminář dne 27. 11. 2017 vedla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová a zaměřila se na téma Domácí násilí očima dítěte.

Plán Komunikačních mostů pro rok 2018 bude rozpracovaný podle návrhů témat, které jsme získali i od účastníků setkání. Témata, na která bychom se chtěli v budoucnu zaměřit, jsou např. dětský autismus, práce se ztrátou a téma smrti, dětská psychiatrie, asistované kontakty a práce s biologickou rodinou po odebrání dítěte, ADHD vs. porucha attachmentu aj.

Skupina je otevřena novým členům. Organizace, které se zabývají oblastí náhradní rodinné péče a péčí o ohrožené děti, nás mohou v případě zájmu o členství  kontaktovat.