Page Loading...

Aktuality

Jsme spolehlivá veřejně prospěšná organizace


12/04/2022

Nezávislá rada AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR prověřila naši nadaci, zda i nadále splňujeme kritéria pro označení „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“. Splňujeme.

S darovanými prostředky hospodaříme adekvátně, transparentně, plníme své poslání, k němuž jsme se zavázali, a pracujeme na svém dalším rozvoji.

Více o značce spolehlivosti se dozvíte zde.