Page Loading...

Aktuality

Jsme součástí mezinárodní Konference raná péče EURLYAID 2023


15/05/2023

Na mezinárodní Konferenci raná péče EURLYAID 2023 „Stavíme mosty 2023” se diskutovalo mimo jiné o stávajících podmínkách poskytování rané péče v ČR, kdy rodiče dětí s postižením napříč republikou nedostávají srovnatelnou kvalitu služby. Řečníci poukazovali na nutnost vzájemné mezioborové spolupráce a transdisciplinárního přístupu, představili také nové trendy mezioborové spolupráce a jejich přínos pro rodiny i odborníky.

Jednou z přednášejících byla i manažerka naší iniciativy 8000důvodů Barbora Křižanová, která hovořila o zkušenostech v oblasti systému péče o děti s postižením, které Nadace J&T získala v rámci spolupráce s kraji.